Rammeplan

Meldal kulturskole skal fra og med høsten 2017 tilby undervisning i tråd med "Rammeplan for kulturskolen -mangfold og fordypning". Det skjer ingen stor endring "over natta" men vi har tro på at det arbeidet som gjøres med skolering av lærere, utvikling av fagtilbud og alle de små justeringer kulturskolen og den enkelte lærer vil gjøre i denne prosessen gir en enda bedre kulturskole i årene fremover.

 

Les hele rammeplanen her

Kontakt oss

 

Sosiale medier